Call Us: +66-2-6819702 (Bangkok)

การพัฒนาภาพลักษณ์

ผลจากการวิจัยพบว่าความประทับใจแรกจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ช่วงแรกที่ได้พบปะกับบุคคลหนึ่งเป็นครั้งแรก และสำหรับการติดต่อเชิงธุรกิจนั้น ความประทับใจที่คุณมีต่ออีกฝ่ายจะเกิดขึ้นในทันที โดยความประทับใจแรกนั้นได้หมายรวมถึงความภูมิฐานแบบมืออาชีพ ความฉลาด ความคิดสร้างสรรค์ และความหรูหรา

อลิสา โลหิตนาวีเคยมีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทจัดหาบุคลากรก่อนที่จะออกมาจัดตั้งบริษัทอิมเมจ แมทเทอร์ส ประเทศไทย โดยตลอดระยะเวลาการทำงานนั้น เธอได้ค้นพบว่าผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่ดีที่สุดไม่จำเป็นจะต้องได้รับงานในตำแหน่งนั้นๆเสมอไป เพราะระหว่างผู้สมัครที่มีความเพียบพร้อมเท่ากันทุกประการ ปรากฎว่าผู้สมัครที่แต่งตัวและมีความมั่นใจดีกว่ามักจะประสบความสำเร็จมากกว่าเสมอ

นอกจากนี้ สิ่งที่อลิสามองเห็นว่าเป็นอีกปัจจัยที่สำคัญต่อความสำเร็จของผู้สมัครที่ได้งานไปคือทักษะการสื่อสารเชิงอวัจนะหรือภาษากายที่ดีนั่นเอง ส่วนผสมที่ลงตัวและก่อให้เกิดความสำเร็จได้จะต้องมาจากคุณสมบัติ ความเชี่ยวชาญ และความเข้าใจด้านภาษากายของผู้สมัครเองทั้งสิ้น

ด้วยเหตุนี้เอง อิมเมจ แมทเทอร์ส เอเชียจึงก่อกำเนิดขึ้นในประเทศไทยและได้ให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรชั้นนำมากมาย อาทิเช่น บริษัทอลิอันซ์ โรงแรมโฟร์ซีซั่นกรุงเทพฯ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ ธนาคารทหารไทย บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย นิตยสารเฮลโหล เป็นต้น ปัจจัยที่ส่งให้อิมเมจ แมทเทอร์ส เอเชียได้รับความสำเร็จอย่างสูงในทันทีปัจจัยหนึ่งคือเราเป็นที่ปรึกษาด้านภาพลักษณ์รายหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับความต้องการทางด้านทักษะการสื่อสารเชิงอวัจนะนั่นเอง

อลิสาได้จับมือทำงานร่วมกับไมค์ คาร์เตอร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังจาก www.bodylanguageguide.co.uk เพื่อจัดหลักสูตรแบบองค์รวมให้กับผู้บริหารที่ต้องการส่งเสริมสายงานอาชีพของตนด้วยทักษะที่สร้างความโดดเด่นสู่ความเป็นเลิศ

อลิสา โลหิตนาวี